TARIM PERLİTİ

TOPRAKLI TARIMDA PERLİT KULLANIMI


Topraklı Tarım uygulamalarında Perlit toprağın gereksinimine göre toprak düzenleyici olarak veya su kayıplarını azaltıcı olarak kullanılır. İyi bir toprak düzenleyicide; yarayışlı su kapasitesi yüksek, baz değişimi ve ısı kapasitesi fazla, tuz miktarı ve ısı geçirgenliği düşük olma koşulları aranır. Bunların tümü perlitte bulunan özeliklerdir.

– Perlit, ağır ve yapışkan topraklara karıştırıldığında drenaj ve havalanma özelliklerinden dolayı kaymak tabakası oluşmasını, çatlama, göllenme, şişme ve büzülmeyi engeller.
– Toprak düzenleyici olarak SERALARDA kullanılan Perlit toprağa kaba bir yapı kazandırdığı gibi toprağın su tutma gücünü ve besin maddelerinin yarayışlılığını da arttırmaktadır.


TOPRAKSIZ TARIMDA PERLİT KULLANIMI

Yorulmaya başlayan sera topraklarında karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için son yıllarda topraksız tarım uygulamalarına başlanmıştır. Birçok yabancı ülkede %95’e varan oranlarda topraksız tarım uygulamaları görülmektedir. Bu uygulamalarda perlit tek başına veya turba, kum, ağaç, ağaç kabuğu gibi diğer harçlarla karıştırılarak kullanılabilir.- Topraksız Tarımda, sera toprağı üzerine serilen siyah plastik bir örtü üzerine 10-15 cm kalınlığında Perlit veya Perlit harcı serilir ve bu tabakanın üzerine periyodik olarak fidanlar yerleştirilir. Ekilen bitkilerin su ve besin maddesi ihtiyacı besin çözeltileri ile sulama yapılarak karşılanır. Diğer bir uygulama ise bitkilerin perlit veya başka bir perlit karışımı ile doldurulmuş 5-10 litrelik torbalarda yetiştirilmesidir. Bu yetiştirme yöntemi çok kolaydır. Çünkü üretim, bu poşetlerin belirli aralıklarla toprağa serilen siyah plastik örtüler üzerine yerleştirilmesi ve bitkilerin su ve besin ihtiyaçlarının besin solüsyonları ile karşılanmasından ibarettir.

Topraksız Tarımın artılarını şöyle sıralayabiliriz

Besin maddelerinin ve suyun dozu daha iyi ayarlanabilmektedir.
Topraklı tarımda önemli olan ekim nöbeti önemsiz hale gelir.
Toprak kökenli hastalık ve zararlılar ile yabancı otlardan kaynaklanan sorunlar büyük ölçüde azaltılabilir.
Sızma ve buharlaşma kayıpları azaltılabildiği için sudan büyük ölçüde ekonomi sağlanır.
Toprak devre dışı kaldığı için, seralarda büyük işgücü ve harcama gerektiren toprak işleme , yıkama ,
dezenfekte etme ve gübreleme işlemlerine gerek kalmaz.
Tarım alanları, toprağa gerek kalmadığı için. daha yaygınlaştırılabilir.


ÇİMLENDİRME VE FİDE YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK

Perlit sıralanan bu özellikleri ile seralarda toprak düzenleyici olarak, fide harçlarında katkı maddesi olarak ve topraksız tarımda yetiştirme ortamı olarak başarı ile kullanılır. Perlit sebze ve çiçek tohumlarının çimlendirilmesi için çok elverişli bir ortamdır. Bu amaçla hazırlanan saksı veya kasalara nemlendirilmiş Perlit doldurulur. Daha sonra iyice ıslatılır. Bu ortama tohumlar alışıla gelenden biraz daha derine ekilir. Tohum ekim yerlerinde fideler kotiledon yaprakları tam açılıp yere paralel bir görünüm alıncaya kadar tutulur. Bu dönemde tohum kendi bünyesindeki besini kullandığından dışarıdan bir besin maddesi ilavesine gerek yoktur. Fideler bu görünümünde iken şaşırtılmasına özen gösterilir. Zira bu dönemden sonra kazık olan kökte saçaklanmalar başlar. Şaşırtmada gecikme sokum sırasında kök kaybına neden olur. Sökülen fideler genellikle plastik torbalara şaşırtılır . Plastik torbalar 1:1 oranında Perlit-Torf karışımından hazırlanan bir harçla doldurulabildiği gibi, yalnızca Perlit ile de doldurulabilir. Perlit-Torf karışımının 1 m3`üne, torbalara konulmadan önce 600 gr. P2O5, 400 gr. K2O, 300 gr. N, 100 gr. Mg ilave edilir. Saf perlitli torbalardaki fidelerin ise, besin eriyiği ile sulanması koşulu vardır.
®2023 Bergama Madencilik İnşaat Makine Perlit Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır


tr_TRTR