FİLTRE PERLİT

Sanayide sıvı gıda maddelerinin üretimi esnasında süzme yardımcı maddesi olarak Diyatomit (Kizelgur) yerine kullanılır. Steril olması, bilişiminde organik madde bulunmaması ve pH’ın 6,6-8 gibi nötr malzeme olması gıda maddelerinin üzerinde süzme yardımcı malzemesi olarak kullanılması güvence verir. 

Perlit eşsiz çentikli ve birbirine kenetli binlerce mikroskobik kanal sunarak birçok farklı kullanım alanı için en iyi akış oranını ve berraklığı sağlar. Perlit filtre yardımcıları filtrelenen sıvıların tadını, rengini ve kokusunu bozmaz ve bunlar tüm derecelerde mineral ve organik asit olarak gerçek anlamda erime göstermezler. Filtrasyon uygulamalarında Genleştirilmiş Mikronize Perlitler kullanılmaktadır.

MALİYET AVANTAJI

Perlit filtre yardımcıları kullanıcıya maliyetleri önemli bir biçimde etkileyecek şekilde diğer filtre yardımcılarından %20-50 daha fazla yoğunluk avantajı sunar.

Birçok sanayi alanındaki birçok farklı kullanımdaki tecrübeler filtre yardımcıları kullananların filtrasyon maliyetlerini, perlit filtre yardımcılarına dönüştürerek, verimden taviz vermeden, önemli ölçüde düşürdüklerini göstermiştir.


YÜKSEK AKIŞ ORANLARI

Emsalsiz fiziksel yapılarından dolayı perlit filtre yardımcıları en mükemmel berraklıkta daha yüksek akış oranları sunarlar. Bunlar özellikle şurup veya jelatinli bulamaçlar gibi yüksek kıvamlı sıvılarda uygulanabilir. Verimlilik, berraklık ve akış oranları perlit filtre yardımcıları kullanılarak daha artırılabilir.

TÜM FARKLI DERECELERE GÖRE ÇEŞİTLİLİK

Perlit filtre yardımcıları hemen hemen her endüstride kullanılmak üzere gereken akış oranlarını ve berraklık gereksinimlerini karşılayabilmek için tüm farklı derecelere göre çeşitliliğe sahip olarak üretilir.


KOLAY ATIK TAHLİYESİ

Gözenekli kaldıkları ve sıkılaşmadıkları için perlit filtre yardımcıları filtrasyon süreci tamamlandıktan sonra posa atıklarının kolaylıkla dışarı bırakılmasını sağlar. Bu sadece filtre temizlenmesini sağlamaz, insan gücüne olan ihtiyacı da azaltır ve dolayısıyla verimi artırır.

INERT-CODEX (ATIL MADDELER KANUNU) ONAYLI

Perlit filtre yardımcıları meşrubat, gıda ve ilâç bilim endüstrilerinde filtreleme sıvıları için sıklıkla kullanılır. Tadı, rengi veya kokuyu bozmazlar ve Amerikan Milli Bilim Akademisi (National Science Academy) tarafından yayınlanan ABD Gıda Kimyasalları Kanunu’nda(U.S. Food Chemicals Codex) listelenmişlerdir. Gıda maddelerinin kalitesi ve saflığı hakkındaki bilgilerin kaynağı olan bu yayın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından resmen tanınmakta olup dünyada birçok ülkenin ilgili makamlarınca benimsenmiştir.

BOŞA GİDEN FİLTRE PERLİT ATIĞI HAYVAN YEMİ OLARAK KULLANIMI

Üreticiler için perlit filtre yardımcılarının gıdaların işlenmesindeki eşsiz bir faydası da dünyanın birçok ülkesinde boşa giden filtre küspesinin hayvan yemi olarak kullanımıdır. Bu, boşa giden filtre küspesinin elden çıkarılma maliyetlerini de azaltır. ABD’de bu uygulama, Amerikan Yem Kontrol Resmi Yetkilileri Derneği’nce de (AAFCO) onaylanmıştır.

DÜNYANIN HER YANINDA BULUNABİLİRLİK

Perlit filtre yardımcılarını dünyanın her yanında bulabilmek mümkündür. Bu ürünü kullanmak isteyen tüm üreticiler kolaylıkla bunu paketlenmiş torbalar halinde veya dökme olarak temin edebilirler.

Son 30 yılda perlit filtre yardımcıları sıvıların ve katıların ayrıştırılmasına ilişkin hemen hemen tüm endüstrilerce kabul görmüştür. Müteakip liste hepsini içermediği halde perlit filtre yardımcılarının kullanıldığı birçok uygulamayı göstermektedir.

BAŞLICA KULANIM ALANLARI

Gıda sanayinde
Bira, şarap ve likörleri süzmede kullanılır .

Bitkisel yemeklik yağları süzmede kullanılır .

Meyve suları süzme işleminde kullanılır .

Şeker şerbeti süzmede işleminde kullanılır .

Mısır şerbeti süzme işleminde (glikoz/dekstroz üretiminde) kullanılır .


İlaç ve kimya sanayinde
Antibiyotiklerin süzülmesinde kullanılır .

Pektin süzmede kullanılır .

Soda külü eriyiklerinin filtrasyonunda kullanılır .

Sitrik asit süzme işleminde kullanılır .

Sodyum silikat (su cam) filtrasyonunda kullanılır .

Sülfürik asit filtrasyonunda kullanılır .

Uranyum şerbeti filtrasyonunda kullanılır .

Kağıt sanayinde (beyaz su) filtrasyonunda kullanılır .

Flok süzmede (alüminyum hidroksit ve flokülasyon işlemlerinde) kullanılır .

Boyaların süzme işleminde kullanılır .

Fosforik asit süzme işleminde kullanılır .

Diğer Süzme işlemlerinde

Makina yağı süzme işleminde (kullanılmış makina yağının rejenerasyonu) kullanılır .

Yüzme havuzlarının suyunu süzme işleminde kullanılır .

®2023 Bergama Madencilik İnşaat Makine Perlit Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır


tr_TRTR