PERLİT

Perlit ismi bazı Perlit tiplerinin kırıldığı zaman inci parlaklığında küçük küreler elde edilmesi nedeni ile inci anlamına gelen perle kelimesinden gelmektedir. 20. yüzyılın başlarında perlit içeren bazı kayaların hızlı bir şekilde ısıtıldığında genleştiği fark edildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarla anlaşıldı ki inci parlaklığında amorf yani belirli bir biçimi olmayan yapıda olan camsı volkanik kayaç Perlit, yumuşama sıcaklığı aralığı olan 760-1090 °C’ye ısıtıldığında orijinal hacminin yaklaşık 20 katı kadar genleşebilmekte.

Bu genleşme, işlenmemiş kayanın içerdiği su sayesinde gerçekleşir.Perlit cevheri hızlı bir şekilde ısıtıldığında su buharlaşmaya başlar ve yumuşayan bu taşın genleşmesine sebep olur. Küçük cam benzeri kabarcıklar, oluşturan Genleşmiş Perlitin belirgin ve özgün hafiflik fiziksel özelliklerini meydana getirirler.

Perlit madeni volkanik faaliyetler sonucunda volkanik merkezlerden püskürmüş veya lokal olarak domsal yükselimler halinde meydana gelen asidik karakterli volkanik bir kayaçtır.


Genleştirilmiş perlit, perlitin yüksek sıcaklıklarda alev şoku nedeniyle bünyesindeki suyu kaybetmesi ve patlaması sonucu tane hacminin 20 katına kadar büyümüş halidir. Genleştirilmiş perlit, kullanıldığı sektöre göre çeşitli tane boyutu aralıklarında üretilebilmektedir.En önemli perlit üretici ülkeler Türkiye, Yunanistan ve ABD’dir. Dünya perlit rezervinin yaklaşık olarak 700 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye, Dünya perlit rezervinin yaklaşık % 70’ine sahiptir.

Perlit % 90`ın üzerindeki toplam gözenekliliği ve %60 dolayındaki havalanma gözenekliliği ile toprağın havalanmasını sağlar, drenajını düzenler.

Ham perlitin uygulama alanı az ve sınırlı olsa da genleştirilmiş perlitin uygulama alanı çok ve çeşitlidir. perlitin kullanım alanı  Esas olarak  fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Genleşmiş perlit ısıya dayanıklı mükemmel bir ısı ve ses izolatörü ve çok hafif bir malzemedir. Perlit karışımlı sıvalar, düşük ısı iletkenliği, yüksek ses emilimi, düşük kütle yoğunluğu ve yangın direnci nedeniyle geleneksel sıvalara göre birçok avantaja sahiptir.


İnşaat Sektörü

Çatı ve zemin yalıtımlarında, yalıtım malzemesi olarak kullanılır .

Perlitli sıva üretiminde kullanılır .

Hafif yalıtım betonu üretiminde agrega olarak kullanılır .

Tavan kiremitleri gibi hafif yapı elemanları üretiminde kullanılır .

Gevşek dolgu malzemesi olarak kullanılır .

Yüzey döşemelerinde ses ve ısı yalıtıcı olarak kullanılır .

Özel amaçlı perlit betonları üretiminde kullanılır .

Tarım Sektörü

Tarla, bağ, bahçe tarımı ve seracılıkta kullanılır .

Çimli spor sahalarında kullanılır .


Gıda sanayinde

Meyve sularını süzme işleminde kullanılır .

Bitkisel yemeklik yağların süzme işleminde kullanılır .

Şeker ve mısır şerbeti süzme işleminde kullanılır .

Bira, likör ve şarap gibi alkollü içeceklerin süzme işleminde kullanılır .


Kimya ve ilaç sanayinde

Boyaların süzme işlemlerinde kullanılır .

Kâğıt sanayinde beyaz su filtrasyonu olarak kullanılır .

Antibiyotiklerin süzme işleminde kullanılır .

Sitrik asitin süzme işleminde kullanılır .

Soda külü eriyikleri ve sülfürik asitin filtrasyonu işlemlerinde kullanılır .

Uranyum şerbeti filtrasyonu işleminde kullanılır .

Fosforik asitin süzme işlemlerinde kullanılır .

İçme ve yüzme havuzlarının suyunu süzme işlemlerinde kullanılır .

Atık suların temizlenme ve süzme işlemlerinde kullanılır .

Makina yağı süzme işlemlerinde kullanılır .

İlaç ve kimya sanayiinde dolgu maddesi olarak kullanılır .

Çeşitli ilaç türlerinde kullanılır .

Haşerelerle mücadele için kullanılan ilaçlarda kullanılır .


Temizleyici tozlarda kullanılır . 

Gübre üretiminde kullanılır . 

Dinamit gibi patlayıcıların üretiminde kullanılır .

Kozmetik sanayinde kullanılır .

Sanayide ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılır .

Soğuk hava depolarının yalıtımında kullanılır . 

Sıvılaştırılmış gaz tanklarının ısı yalıtım işlemlerinde kullanılır .

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gazlarda (LNG) kullanılır .

Sıvı oksijen, sıvı azot ve amonyak üretiminde kullanılır .

Sıvı propan, metan ve etan üretiminde kullanılır .

Seramik ve cam sanayinde katkı maddesi olarak kullanılır .

Metalurji sanayinde kullanılır .

Döküm kumuna katkı maddesi olarak kullanılır .

Dökümcülükte metalurjik flaks işlemlerinde kullanılır .

Demir-Çelik sanayinde ergimiş metalin cüruf kontrolünde ve potada ergimiş metalin korunmasında koruyucu olarak kullanılır .

Dövmede veya haddeye giden sıcak metal ingotların ısı kayıplarını önlemede kullanılır .

Yalıtıcı refrakter üretiminde kullanılır .

Seramik bağlayıcılı refrakter tuğla üretiminde kullanılır .

Alüminyum fosfat bağlayıcılı perlit refrakter tuğla veya beton üretiminde kullanılır .

Perlitli refrakter harç üretiminde kullanılır .

Diğer Alanlardaki Uygulamalar kullanılır .

Petrol, su ve jeotermal sondaj işlemlerinde kullanılır .

Gemi diplerini kaplama ve yalıtımında kullanılan kalafat macunu üretiminde kullanılır .

Petrol artıklarından veya diğer yağlı atıklarından kaynaklanan su kirliliğini önlemede kullanılır .

Baraj göllerinde, kentlerde, açık su rezervuarlarda buharlaşmayla su kaybını önleyici olarak kullanılır .

Ambalajlamada dolgu malzemesi olarak kullanılır .

Plastik köpük ve plakalara dolgu ve katkı malzemesi olarak kullanılır .

Ucuz ve hafif plastik mobilya yapımında dolgu maddesi olarak kullanılır .

Yangına karşı özellikle çelik kontrüksiyonlarda yalıtım katmanı olarak kullanılır .
®2023 Bergama Madencilik İnşaat Makine Perlit Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır


tr_TRTR