DÖKÜM PERLİT

Döküm Sektöründe yoğun olarak Döküm Kumuna Katkı Maddesi olarak kullanılmaktadır. Demir-Çelik dökümlerinde döküm kumuna hacimce %10-12, diğer malzemelerin dökümünde ise %25-30 oranında katılır. Döküm Sektöründe genleştirilmemiş, tasnif edilmiş Ham Perlit cevheri kullanılmaktadır.

Metalin ağır ağır ve dengeli soğumasını sağladığı için anormal yüzey gerilimlerini önler.

Döküm esnasında yanmaz, gaz çıkarmaz ve metal ile reaksiyona girmez.

Döküm esnasında oluşan gazların, bünyesindeki boşluk ve kanallar vasıtasıyla çıkışına izin verir.

Temiz, sağlam, kaliteli ve verimli döküm elde edilir.

Döküm hatalarını asgariye indirdiği için, ürünün temizlenme zamanını ve işçiliği azaltır.

YÜKSEK SICAKLIK UYGULAMALARI        

Perlit yalıtımı çelik ve döküm sanayiinde yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılır. Örneğin, pota örtme(koparma), sıcak örtme ,besleyicilerde alaşımları örtme , ekzotermik ve yalıtım şekillerinde yastıklama aracı olarak kalıplama kumunda ve refrakter tuğla ve blok üretiminde yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

POTA ÖRTME UYGULAMALARI

Pota örtme uygulamalarında genleşmiş veya genleşmemiş granüle perlit cevherleri sıvı metal boşaltma potalarına atılır. Çoğunlukla potadaki cüruf tabakası ile etkileşip kolay cüruf çekilmesini sağlamak için genleşmemiş granüle perlit kullanılır. Ayrıca potadaki metalin soğumasını önlemek için pota üzerine genleşmiş perlit atılarak etkili bir ısı yalıtımı sağlanır. Böylece izolasyon özelliği sayesinde erimiş metalin katılaşma hızını azaltılır dolayısıyla döküm hataları da azalmış olur. Pota dolumu sırasında granüle perlit atılırsa cürufu (empüriteler) metalden temizleyen hafif karışma hareketi oluşur. Ayrıca refrakter üzerinde kalan cüruf perlit kaplanması ile astarın ömrü de artar. Diğer bir avantajı ise bu işlem sırasında hoş olmayan koku ve zararlı dumanların oluşmamasını sağlamasıdır.

HOT- TOP VE BESLEYİCİLER ( RİSERİNG )

 Perlit çoğunlukla ingot ve döküm parçalarında çekilme boşluklarını önleme amacı ile ekzotermik astarla karıştırılarak hot-top ve besleyicilerde kullanılır. Perlit bu tip uygulamalarda uygunluğu, maliyeti ve üstün özellikleri sebebi ile hafif dolu malzemesi olarak çok sık kullanılır. Perlit genellikle % 3 – 20 oranında yalıtım ve ekzotermik bileşiklere katılır. Besleyici ve hot-top panelleri için oyuk silindirik (kol tertibatı) şeklindeki bu biçimler kullanılır. Bu şekiller hot – top ve besleyici tozları ve bileşikleri ile aynı işleri görür.
®2023 Bergama Madencilik İnşaat Makine Perlit Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır


tr_TRTR